O MNIE

mgr sztuki. Agata Bajszczak

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Edukacji Wizualnej), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, (Wydział Malarstwa i Grafiki), specjalizacja Grafika Projektowa.
Aktywność artystyczna w dziedzinach: malarstwo sztalugowe, rysunek, fotografia tradycyjna, cyfrowa, grafika, ilustracja.
Animator działań twórczych w zakresie wychowania plastycznego .
Propaguję i rozwijam twórczość dzieci. Pragnę szerzej wykorzystywać przestrzeń miejską i dzięki niej 
przybliżać młodym mieszkańcom Łodzi sztukę i kulturę. Aktywnie uczestniczę w wychowaniu młodego pokolenia, otwartego na różnorodne dziedziny sztuki. 

Wystawy i Osiągnięcia artystyczne:


2023
LODZ600- Dom Literatury w Łodzi Franklina Delano

2023
"DerbyArtystyczne' 2023 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne". Galeria  Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.

2022
-„Kobieca Strona Sztuki”, Defabryka, Warszawa

2021
-Wystawa Galeria
Feiro


2019
-Festiwal OtwARTa Wystawa , Muzeum Książki
Artystycznej Łódź

"Derby
Artystyczne' 2018 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".

2018
-"Derby Artystyczne' 2017 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne"."Granice Tolerancji " Klub Absurdalna, Katowice

2017
-"Derby Artystyczne' 2017 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".


"Derby Artystyczne' 2017- „Jastrzębskie prezentacje artystyczne”

- Miejska biblioteka w
Jastrzębiu-Zdroju

- Galeria Acartus

- Galeria Miejskiego Ośrodka
Kultury

- Wojewódzki szpital
Specjalistyczny Jastrzębiu-Zdroju

2017
-IV Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców Galera ASP, ul. Piotrkowska 68.

2017
-Festiwal OtwARTa Wystawa VI-lecie, Muzeum Książki Artystycznej Łódź

2017

-Wystawa zbiorowa "Gdzie Prawo spotyka sie ze sztuka – Prawnicy wspieraja mlodych polskich artystow” Berlin, Niemcy

2017
-Wystawa indywidualna "Me myself and I", Obekt-Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

2016
-"Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".
 "Nagroda dodatkowa, w postaci induwidualnej wystawy autorskiej w galerii i obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie,
  ufundowaną przez Dyrekcję Biblioteki w Chrzanowie otrzymała praca "Me myself and I"- autorka Agata Bajszczak

2016
-Raut Artystyczny III edcycji Międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk& Małopolska i województwa ościenne".
Centrum Kultury Śląskiej w Święochłowicach.

  Raut Artystyczny i wystawa w Świętochłowicach. SPOT FILMOWY  http://www.art-plus.info/derby/film-artysci_12.16.htm

2016

-"Derby Artystyczne' 2016 -  Galeria Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach.

2016
-"Derby Artystyczne' 2016 - Skrzyszów | galeria Biblioteki w Szynwałdzie Wystawa pt. "Świat Kobiety" & Kolory regionu"- prezentacja   
prac z głównej wystawy Programu.

2016
-"Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne".- Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

2016
-WYSTAWA "INSPIRACJE II" Miejska Biblioteka w Radłowie.

2016

-III Niezależny Salon Łódzkich Młodych Galeria Bałucka.

2016
-III Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców.Galera ASP, ul. Piotrkowska 68.

2015
-II Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców. Centralnym Muzeum Włókiennictwa.

2015

-II Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców. Galerii Urzędu Miasta.

2014
-Wystawa poplenerowa. Jędrzychowice.

2014
"Kulka na łyżce" Portret w odbiciu lustra. Stowarzyszenie "Up!Arte" Kętrzyn.

2012

-"Forma i pustka", Galeria Foto Cafe 102, Łódź, Piotrkowaska 102.

2012

-"Festiwal Otwarta Wystawa 10, Muzeum Książki Artystycznej Łódź".

2011

-"R
miniscencje kolorystyczne" Wystawa Galeria Rynek Sztuki, Łódź

2010

-Spod znaku Trelińskiego, Galeria Pod Napięciem Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka

-Wystawy prac studentów Pracowni Rysunku, Ilustracji i Komiksu dr. hab. Gabriela Kołata, Wydział Grafiki i Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,

-Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej.

2009

-Promocje 2009, Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie.

-Nagroda Czasopisma Artystycznego FORMAT.

-III Nagroda przyznana przez Galerię Sztuki w Legnicy, statuetka Srebrna Ostroga.

-Festiwal Otwarta Wystawa 8, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź.

2008

-Rocznik 2008 - najlepsze dyplomy ASP w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa Łódź.

-Portret rodzinny we wnętrzu, Galeria Widok, Łódź.

2007

-Wystawa Studentów Pracownii prof. Wł. Stelmaszczyka, Galeria Promocji Młodych, Łódź.Exhibitions and artistic achievements

Graduate at the Academy of Fine Arts in Lodz (Faculty od Visual Education),
artistic education in Visual Arts.

Now - student of the Academy of Fine Arts in Lodz - Faculty of Painting and
Graphic - specialization: graphic design.

Artistic activity in: easel paintings, drawing, traditional and digital photography, animator of artistic activities in the field of artistic education at all levels of education, now in kindergarten.


2017
-Open Exhibition – 15th edition" Festival, Museum of
Art Book in Lodz2016
- Collective exhibition, Gallery Elart Lodz

- "Derby Art 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne" The additional award - individual author exhibition in the Public Library Gallery in
Chrzanów funded by the Directorate of Libraries in Chrzanów received artwork "Me Myself and I"

- Artistic Raut 3rd Edition - Interregional Program "Derby Art 2016 Śląsk & Małopolska i województwa ościenne" Silesian Culture Centre in Świętochłowice.

- Artistic Raut - exhibition in Świętochłowice.
Spot film under following link: http://www.art-plus.info/derby/film-artysci_12.16.htm

- "Derby Art 2016 - Skrzyszów | Libraries gallery in Szynwałd exhibition "The World of Women” & “Colors of the region" – the main exhibition program presentation.

- "Derby Art 2016 - The World of Women" & “Colors of the region" Gallery of the Municipal House of Culture Szopienice-Giszowiec in Katowice.

-"Derby Art 2016 - Śląsk & Małopolska i województwa ościenne" - Culture and Promotion Centre Municipality Ciężkowice.

-"Inspiration II" Exhibition at Municipal Library Radłów.

-III Independent Saloon of Young Artists of Lodz in Bałucka Gallery.

-III Independent Saloon of Young Artists of Lodz in Academy of Fine Arts Gallery, ul. Piotrkowska 68.

2015
- “II Independent Saloon of Young Artists of Lodz.” Central Museum of Textiles.

- “II Independent Saloon of Young Artists of Lodz.” Gallery of the City.


2014
- Open-air painting event, Wschowa,

- Open-air exhibition, Jędrzychowice,

-" Ball on a Spoon – Portrait of a reflection mirror " at "Up! Arte" Association in Kętrzyn.

2012
-"Open Exhibition – 10th edition" Festival, Museum of Art Book in Lodz

-"The Form and Void" at “Foto Cafe 102” gallery, Lodz

2010
-Exhibition " From the sign of Trelinski " in gallery "Pod napięciem" at Department of Electrical, Electronic, Computer and Automation of Technical University of Lodz

-Exhibition of “Students artworks of the Drawing, Illustration and Comics Studio” of professor Gabriela Kolat, Department of Graphics and Painting of Academy of
Fine Arts in Lodz

2009

- “Promocje 2009” Young Artists Exhibition - Museum of Archeology and History iin Glogow

- Prize of “Format” artistic magazine

- “Promocje 2009” Young Artist Exhibition – 3rd prize “Silver Spur Statue” awarded by Art Gallery of Legnica

- " Open Exhibition – 8th edition" Festival, Museum of Art Book in Lodz

2008

- 2008’s best diploma of Academy of Fine Arts in Lodz, Museum of Textiles Lodz

- "Family Portrait in the interior", Gallery "Widok", Lodz

2007
- Exhibition of students artworks, Painting studio of Professor Wł. Stelmaszczyk, “Promotion of Young” gallery, Lodz.


2010

-"From the sign of Trelinski", gallery "Pod napięciem" Department of Electrical, Electronic, Computer and Automation Technical University of Lodz

-Exhibition of works by students of the Drawing, Illustration and Comics studio of professor Gabriela Kolat, Department of Graphics and Painting, Academy of Fine 

-Arts in Lodz
Kreator strony - przetestuj